BGFinance.sk| Účtovníctvo

Naša spoločnosť ponúka pre svojich klientov komplexné účtovnícke služby.


Našim krédom pri spracovaní účtovníctva je vytvoriť pre klienta dokonalé administratívne zázemie, splňujúce všetky kritériá stanovené platnou legislatívou. V priebehu našej dlhoročnej praxe sme spozorovali trend, že správne vedené účtovníctvo má pre podnikateľov stále väčší význam. Tomuto trendu sme prispôsobili aj naše služby a okrem samotného vedenia účtovníctva a mzdovej agendy sa snažíme klientom priblížiť aj analýzy a rozbory, ktoré boli predtým výsadou len veľkých spoločností a poskytujú vedeniu, majiteľom spoločností a podnikajúcim fyzickým osobám kvalitné údaje, ktoré môžu značne pomôcť v rozhodovacom procese a následnej tvorbe business plánu. Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej ekonomickej kancelárie.


Naša spoločnosť pre svojich klientov zabezpečuje:


Doplnkové služby a účtovné poradenstvo: