BGFinance.sk| Daňové poradenstvo

Naša spoločnosť poskytuje pre svojich klientov daňové poradenstvo v nasledujúcom rozsahu:

  • návrhy riešení a postupy na zabezpečenie daňovej optimalizácie pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty
  • vypracovanie písomného stanoviska a konzultácie k daňovým problémom klienta
  • posudzovanie ekonomických transakcií z pohľadu daňových dopadov na právnické a fyzické osoby
  • daňový audit spoločnosti, klientom poskytujeme analýzu o ním zaplatených daní s daňovou povinnosťou vyplývajúcou z daňových zákonov
  • daňová optimalizácia v rámci jednotlivých druhov daní a v rámci organizačnej štruktúry klienta
  • daňové poradenstvo v oblasti zlučovania, rozdeľovania a likvidácie spoločností
  • daňové poradenstvo pri zastupovaní klienta pri daňovej kontrole