BGFinance.sk| Mzdy

Vedenie mzdovej agendy je hlavne pri spoločnostiach s vyšším počtom zamestnancov stále náročnejšie.


Aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita spracovania je potrebné neustále zvyšovať náklady a nároky na interných zamestnancov. Ideálnym riešením je v tomto prípade outsourcing mzdovej agendy externej firme. Náš servis zahrňuje všetky činnosti spojené s realizáciou mzdovej administratívy. Realizujeme v prípade potreby tiež priamu komunikáciu so zamestnancami nášho klienta pri vybavovaní rôznych potvrdení, alebo zastupovaní na rôznych úradoch. Rozsah služieb je vždy prispôsobený potrebám klienta, sme pripravený poskytovať taký servis, ktorý bude podporovať zámery spoločností a pomôže nájsť optimálne riešenie pri minimalizácií nákladov.


Naša spoločnosť pre svojich klientov zabezpečuje v oblasti mzdovej agendy: