BGFinance.sk| Úvod

Účtovníctvo

 • kompletné vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby jak v jednoduchom tak v podvojnom účtovníctve
 • zastúpenie našich klientov pred štátnymi orgánmi ako napríklad daňové úrady a poisťovne pretože náš cieľ je čo najviac odbremeniť klientov
 • spätné rekonštrukcie účtovníctva
 • vedenie miezd a personálnej agendy so všetkými náležitosťami
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov a zdravotného poistenia
 • finančné analýzy - ex post, ex ante, ad hoc
 • riešenie zložitých účtovných prípadov

Mzdy

 • komplexné vedenie personálnej a mzdovej agendy
 • spracovanie mzdového účtovníctva
 • evidencia dochádzok a pracovnej doby
 • vystavovanie potvrdení pre zamestnancov
 • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch dane zo závislej činnosti.
 • hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti.
 • evidencia nemocí, evidencia a čerpanie dovoleniek

Daňové poradenstvo

 • návrhy riešení a postupy na zabezpečenie daňovej optimalizácie pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty
 • vypracovanie písomného stanoviska a konzultácie k daňovým problémom klienta
 • posudzovanie ekonomických transakcií z pohľadu daňových dopadov na právnické a fyzické osoby
 • daňový audit spoločnosti, klientom poskytujeme analýzu o ním zaplatených daní s daňovou povinnosťou vyplývajúcou z daňových zákonov
 • daňová optimalizácia v rámci jednotlivých druhov daní a v rámci organizačnej štruktúry klienta

O nás

Pár slov o našej spoločnosti

Spoločnosť B&G FINANCE PROFIT group, s.r.o.

Poskytuje komplexné účtovnícke služby pre domáce i zahraničné firmy (napr. firmy z Holandska, Nemecka, Rakúska). Náš profesionálny tým spoločnosti je tvorený 7 internými pracovníkmi a spolupracujeme s ďalšími externými auditorskými a právnickými spoločnosťami. Profesionálne vystupovanie a komunikácia sú pre nás samozrejmosťou a naše služby prekračujú hranice štandardnej ponuky účtovníckej, daňovej a auditorskej spoločnosti. Naše služby sú určené veľkým, ako sú nadnárodné spoločnosti, tak malým a stredným firmám, včítane živnostníkom. V súčasnej dobe obsahuje naše portfólio 24 úspešných firiem, ktoré sa zaoberajú najrôznejšími činnosťami. Spoločnosť B&G; FINANCE PROFIT group , s.r.o. je známa pre svoju bezchybnú, rýchlu prácu, spoľahlivosť a lojalitu voči svojim zákazníkom. Pomocou našich skúseností a dobrému zázemiu zabezpečujeme našim klientom čo najväčší komfort a bezchybné podklady pre finančné riadenie firmy a bezproblémový styk so štátnymi orgánmi.

Referencie

 • B&M; Lesná technika s.r.o.
 • CulTour s.r.o.
 • PAKAVOZ s.r.o.
 • STD DONIVO a.s..
 • TIDLY Gas s.r.o.
 • TIDLY GOLEM s.r.o.
 • TIDLY Leasing a.s.
 • TIDLY SLOVAKIA a.s.
 • TIDLY SECURITY s.r.o.
 • Súkromná základná škola GULIVER
 • Lalík s.r.o
 • REGIJA s.r.o.
 • MH SPEED s.r.o.