02.07.2011

Informácia k uplatňovaniu § 43 zákona o dani z príjmov u právnických osôb,ktorých zdaňovacie obdobie začalo v roku 2010 a končí v roku 2011

Od 1.1.2011, t. j. od nadobudnutia účinnosti zákona č. 548/201 ...viac
02.07.2011

Výplata podielov na zisku za rok 2010 a jeho zdanenie.

Z hľadiska zdanenia podielov na zisku nenastala žiadna zmena napriek ob&scar ...viac
11.06.2011

Vyššie úľavy v daňovo-odvodovej reforme by mohli získať zamestnanci aj ľudia pracujúci na dohodu

http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/miklos-pripustil-ustupky-doho ...viac

Ďalšie aktuality
B&G FINANCE PROFIT group, s.r.o.

Dolná 842/5
96901 Banská Štiavnica

Tel.: 045 67 90 580
Mob.: 0911 733 493
Fax.: 045 67 90 580
E-mail:
madarovazavinacbgfinance.sk

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Naša spoločnosť ponúka pre svojich klientov komplexné účtovnícke služby.

Našim krédom pri spracovaní účtovníctva je vytvoriť pre klienta dokonalé administratívne zázemie, splňujúce všetky kritériá stanovené platnou legislatívou. V priebehu našej dlhoročnej praxe sme spozorovali trend, že správne vedené účtovníctvo má pre podnikateľov stále väčší význam. Tomuto trendu sme prispôsobili aj naše služby a okrem samotného vedenia účtovníctva a mzdovej agendy sa snažíme klientom priblížiť aj analýzy a rozbory, ktoré boli predtým výsadou len veľkých spoločností a poskytujú vedeniu, majiteľom spoločností a podnikajúcim fyzickým osobám kvalitné údaje, ktoré môžu značne pomôcť v rozhodovacom procese a následnej tvorbe business plánu. Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej ekonomickej kancelárie.

Naša spoločnosť pre svojich klientov zabezpečuje:

 • kompletné vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby jak v jednoduchom tak v podvojnom účtovníctve
 • zastúpenie našich klientov pred štátnymi orgánmi ako napríklad daňové úrady a poisťovne, pretože náš cieľ je čo najviac odbremeniť klientov od administratívy a byrokracie
 • spätné rekonštrukcie účtovníctva
 • vedenie miezd a personálnej agendy so všetkými náležitosťami
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov a zdravotného poistenia
 • pri spracovávaní účtovníctva overujeme vstupné údaje aj z daňového hľadiska na prípadné nedostatky klientov upozorníme dopredu, čím predchádzame nezrovnalostiam zo strany DÚ.
 • výstupy z účtovníctva alebo zo spracovania miezd zabezpečujeme na základe potrieb klienta samozrejme v súlade s platnou legislatívou
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi
 • v prípade potreby zabezpečíme, aby účtovná závierka bola zhotovená (vykázaná) podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS
 • realizujeme aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností

Doplnkové služby a účtovné poradenstvo:

 • riešenie zložitých účtovných prípadov
 • optimálne nastavenie účtovného systému a optimalizácia vstupov a výstupov
 • finančné analýzy - ex post, ex ante, ad hoc
 • štatistiky, Intrastat
 • medzinárodné zdaňovanie a daňová optimalizácia
 • personálny audit
 • zastupovanie v daňovom konaní
 • zastupovanie pri kontrolách Inšpektorátom práce