02.07.2011

Informácia k uplatňovaniu § 43 zákona o dani z príjmov u právnických osôb,ktorých zdaňovacie obdobie začalo v roku 2010 a končí v roku 2011

Od 1.1.2011, t. j. od nadobudnutia účinnosti zákona č. 548/201 ...viac
02.07.2011

Výplata podielov na zisku za rok 2010 a jeho zdanenie.

Z hľadiska zdanenia podielov na zisku nenastala žiadna zmena napriek ob&scar ...viac
11.06.2011

Vyššie úľavy v daňovo-odvodovej reforme by mohli získať zamestnanci aj ľudia pracujúci na dohodu

http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/miklos-pripustil-ustupky-doho ...viac

Ďalšie aktuality
B&G FINANCE PROFIT group, s.r.o.

Dolná 842/5
96901 Banská Štiavnica

Tel.: 045 67 90 580
Mob.: 0911 733 493
Fax.: 045 67 90 580
E-mail:
madarovazavinacbgfinance.sk

Mzdy

Vedenie mzdovej agendy je hlavne pri spoločnostiach s vyšším počtom zamestnancov stále náročnejšie. Aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita spracovania je potrebné neustále zvyšovať náklady a nároky na interných zamestnancov. Ideálnym riešením je v tomto prípade outsourcing mzdovej agendy externej firme. Náš servis zahrňuje všetky činnosti spojené s realizáciou mzdovej administratívy. Realizujeme v prípade potreby tiež priamu komunikáciu so zamestnancami nášho klienta pri vybavovaní rôznych potvrdení, alebo zastupovaní na rôznych úradoch. Rozsah služieb je vždy prispôsobený potrebám klienta, sme pripravený poskytovať taký servis, ktorý bude podporovať zámery spoločností a pomôže nájsť optimálne riešenie pri minimalizácií nákladov.

Naša spoločnosť pre svojich klientov zabezpečuje v oblasti mzdovej agendy:

 • Personálne a mzdové údaje zamestnancov (pracovné zmluvy a dohody )
 • Spracovanie mzdového účtovníctva
  • Evidencia dochádzok a pracovnej doby
  • Evidencia nemocí, evidencia a čerpanie dovoleniek
  • Zrážanie a sledovanie exekúcií, korešpondencia s exekútorskými úradmi
  • Vystavovanie zápočtových listov
  • Vystavovanie potvrdení pre zamestnancov o výške príjmov
  • Výplatné listiny, výplatné pásky
  • Zálohové listiny
  • Rekapitulácia miezd za každý mesiac spolu z interným dokladom pre zaúčtovanie v účtovníctve
  • Tvorba výkazov a príloh pre zdravotné poisťovne a pre sociálnu poisťovňu
  • Daňové vyhlásenia pre zamestnancov, daňové bonusy, ročné zúčtovanie daní
 • Odosielanie mesačných výkazov elektronickou formou
 • Tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku.
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch dane zo závislej činnosti.
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti.
 • Pre každého zamestnanca vystavujeme potvrdenia o príjme pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • Pre každého zamestnanca vystavujeme potvrdenia o príjme a zrazené preddavky na zdravotné poistenie
 • Tvorba mzdových listov
 • Vystavovanie evidenčných listou dôchodkového poistenia.
 • Tvorba sociálneho fondu
 • Zaúčtovanie mzdových nákladov, rozúčtovanie mzdových nákladov, prehľad ceny práce po zamestnancoch mesačne
 • Doplnkové dôchodkové poistenie
 • Podklady na vyplácanie daňového bonusu
 • Vystavovanie rôznych potvrdení pre zamestnancov