02.07.2011

Informácia k uplatňovaniu § 43 zákona o dani z príjmov u právnických osôb,ktorých zdaňovacie obdobie začalo v roku 2010 a končí v roku 2011

Od 1.1.2011, t. j. od nadobudnutia účinnosti zákona č. 548/201 ...viac
02.07.2011

Výplata podielov na zisku za rok 2010 a jeho zdanenie.

Z hľadiska zdanenia podielov na zisku nenastala žiadna zmena napriek ob&scar ...viac
11.06.2011

Vyššie úľavy v daňovo-odvodovej reforme by mohli získať zamestnanci aj ľudia pracujúci na dohodu

http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/miklos-pripustil-ustupky-doho ...viac

Ďalšie aktuality
B&G FINANCE PROFIT group, s.r.o.

Dolná 842/5
96901 Banská Štiavnica

Tel.: 045 67 90 580
Mob.: 0911 733 493
Fax.: 045 67 90 580
E-mail:
madarovazavinacbgfinance.sk

Audit

Audit

Prehľad služieb v oblasti auditu:


Základné služby:

  • audit účtovnej závierky - overenie účtovnej závierky audítorom


  • transformácia účtovných výkazov podľa IFRS


  • audit priebežných výkazov


  • audit vnútorných kontrolných procesov účtovníctva


  • špeciálne audity zamerané na funkčnosť a účinnosť jednotlivých podnikových systémov


  • previerka účtovných systémov


Doplnkové služby


  • fúzia a akvizícia – poskytujeme klientom služby spojené s nákupom iných spoločností, stanovenie hodnoty prípadne môžeme klienta zastupovať v prípade predaja vlastnej spoločnosti pri jednaniach s potenciálnymi klientmi


  • forenzný audit – so zameraním na odhalenie účtovných podvodov, sprenever a obdobných protiprávnych konaní v rámci účtovnej jednotky


  • due diligence – komplexné zmapovanie všetkých operačných a finančných aspektov, due diligence môže byť podľa zadania klienta zameraná na celú bilanciu spoločnosti, na jej aktíva a záväzky, alebo sa môže týkať iba vybraných oblastí


  • personálny audit - poskytujeme analýzu súčasného stavu personálnych zdrojov a vyhodnocujeme potrebu alebo prebytok zamestnancov klienta. Na základe týchto zistení je možné definovať potreby spoločnosti v oblasti personálneho riadenia.