02.07.2011

Informácia k uplatňovaniu § 43 zákona o dani z príjmov u právnických osôb,ktorých zdaňovacie obdobie začalo v roku 2010 a končí v roku 2011

Od 1.1.2011, t. j. od nadobudnutia účinnosti zákona č. 548/201 ...viac
02.07.2011

Výplata podielov na zisku za rok 2010 a jeho zdanenie.

Z hľadiska zdanenia podielov na zisku nenastala žiadna zmena napriek ob&scar ...viac
11.06.2011

Vyššie úľavy v daňovo-odvodovej reforme by mohli získať zamestnanci aj ľudia pracujúci na dohodu

http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/miklos-pripustil-ustupky-doho ...viac

Ďalšie aktuality
B&G FINANCE PROFIT group, s.r.o.

Dolná 842/5
96901 Banská Štiavnica

Tel.: 045 67 90 580
Mob.: 0911 733 493
Fax.: 045 67 90 580
E-mail:
madarovazavinacbgfinance.sk

Aktuality

02.07.2011

Výplata podielov na zisku za rok 2010 a jeho zdanenie.

Z hľadiska zdanenia podielov na zisku nenastala žiadna zmena napriek obšírnym novelám  ZDP v r. 2010. Naďalej ostáva v platnosti princíp, podľa ktorého príjem z podielov na zisku bez ohľadu na to, či príjemcom je tuzemská fyzická alebo tuzemská právnická osoba s majetkovým podielom, vykázaných z výsledku hospodárenia za r. 2010 nie je predmetom dane. Tento právny stav sa vzťahuje na vyplácané podiely na zisku vykázané z výsledku hospodárenia po 1.1.2004. Rovnako nepodliehajú zdaneniu aj podiely na zisku vyplácané zamestnancom bez majetkovej účasti, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 5 ods.7 písm. j) ZDP.
1